[Ebook] Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor By Nazif Topçuoğlu – Turboville.co.uk

Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor Arka Kapak Foto Raf Lmedi Ama Tuhaf Kokuyor , Rencilere Ve Gen Sanat Lara Yol G Sterebilir Kitab N Amac Ncelikle, Nas L Foto Raf Ekilir De Il Neden Foto Raf Ekeriz Sorusuna Yan T Aramakt R Bolla An End Stri R Nlerinin G Ndelik Hayatta Yaratt De I Ime Kar Bir Reaksiyon Olarak Ortaya Kan Romantik Ideolojiye G Re, Ocuklar N Do An N El Ileri Olarak Saf Ve Bozulmam Bir Masumiyete Sahip Olduklar Na Inan L Rd R Mekte Olan Maddeci Toplum D Zeni I Inde Onlar N B Y D K E Bu De Erlerini Yitirdikleri Varsay L Rd Ocukluk Iyi Bir Eydi, Fakat Ne Yaz K Ki B Y Y Nce Bitiyordu Peter Pan Hik Yesindeki Gibi Zaman Durdurup Hep Ocuk Kalmak Bi Iminde Zetlenebilecek Olan Bu Romantik Hevesin Ideal Enstr Man Olarak Foto Raf L K Ortaya Km T


About the Author: Nazif Topçuoğlu

1953 y l nda Ankara da do du Y ksek lisanslar n ODT Mimarl k Fak ltesi ve Chicago, Institute of Design da 1981 y l nda tamamlad T rkiye ye d nd kten sonra serbest foto raf olarak al maya ba lad 1998 1999 y llar aras nda Pamukbank Foto raf Galerisi nde dan manl k yapt Bo azi i, Bilgi ve Mimar Sinan niversitelerinde dersler verdi, e itli dergilere foto raf l k tarihi ve ele tirisi zerine yaz lar yazd Yurti i ve d nda, ba l calar 2001 ve 2003 y llar stanbul Galeri Nev deki ki isel sergileri olmak zere, e itli sergilere kat ld ve 2003 y l Venedik Bienali nde T rkiye Pavyonu nda yer ald Galeri Nev taraf ndan, sanat kimli iyle ilgili olarak, Okuma Kitab 2005 adl bir kitap yay mland Halen Geni A ve Sanat D nyam z dergilerine makaleler veren sanat n n yi Foto raf Nas l Oluyor, Yani 1992 ve Foto raf lmedi Ama Tuhaf Kokuyor 2000 adl iki kitab bulunmaktad r.10 thoughts on “Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *