[[ PDF / Epub ]] ☃ Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler Author Sabahattin Kudret Aksal – Turboville.co.uk

Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler Sabahattin Kudret Aksal, Airli I Ve Oyun Yazarl Yan Nda, A Da Yk C L M Z N Yaz K Ki Az Yazm Ama Her Yazd Nda Belli Bir Dil Ve Slup Kalitesini Titizlikle Korumay Bilmi , Al Akg N Ll Ustas Ustal , Yk Lerini Toplad Iki Kitab N N Nemli D Ller Almas Yla Da Belgelenmi Durumda Gazoz A Ac Sait Faik Hikaye Arma An N , Yaral Hayvan Ise T Rk Dil Kurumu Sanat Arma An N Kazanm T Son Iirlerini Toplad Bat K Kent Le Ba Lad M Z B T N Eserleri Dizisinin Bu Ikinci Kitab Nda Aksal N, Ta K Ll K Dergisinde Kan Ilk Yk S Nden Son Yazd Na Kadar, Yk Alan Ndaki B T N Verimini Bulacaks N Z ocuklu umuzu unuttu umuz, d nyaya ocu un g zleriyle bakmay k msedi imiz g n zenginliklerimizi de yitirmi iz. son 10 y lda Sait Faik Hikaye Arma an alan kitaplar aibeli buldu um i in Sine nin de ricas yla 1955 y l nda d l alm ve daha nce hi okumad m bir yazar okumaya bahane bulmu oldum Fakat hikayeleri bana hi hitap etmedi ok k k hayatlar ok bo uk, gereksiz uzatarak anlatm Bunun iyisini Sait Faik Abas yan k yap yor sbt. Bu kitap b l mden olu uyor Birinci b l m 1955 te Haldun Taner in On kiye Bir Var kitab ile ilk Sait Faik Hikaye Arma an n alan Gozoz A ac kitab ndan, ikincisi 1957 de T rk Dil Kurumu Sanat Arma an n alan Yaral Hayvan kitab ndan, nc b l m ise dergilerde yay nlanm ama kitaplara girmemi veya kitaplara de i erek girmi yk lerden olu uyor Aksal, genellikle uzaktan ya da yak ndan kad n erkek ili kilerini mercek alt na al yor Temiz ve ak c bir dili var Olaylar ele al bi imi z Bu kitap b l mden olu uyor Birinci b l m 1955 te Haldun Taner in On kiye Bir Var kitab ile ilk Sait Faik Hikaye Arma an n alan Gozoz A ac kitab ndan, ikincisi 1957 de T rk Dil Kurumu Sanat Arma an n alan Yaral Hayvan kitab ndan, nc b l m ise dergilerde yay nlanm ama kitaplara girmemi veya kitaplara de i erek girmi yk lerden olu uyor Aksal, genellikle uzaktan ya da yak ndan kad n erkek ili kilerini mercek alt na al yor Temiz ve ak c bir dili var Olaylar ele al bi imi zaman n n tesinde bir yazar oldu unu g steriyor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *