[[ PDF / Epub ]] ☃ Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler Author Sabahattin Kudret Aksal – Turboville.co.uk

Gazoz Ağacı ve Diğer Öyküler Sabahattin Kudret Aksal, Airli I Ve Oyun Yazarl Yan Nda, A Da Yk C L M Z N Yaz K Ki Az Yazm Ama Her Yazd Nda Belli Bir Dil Ve Slup Kalitesini Titizlikle Korumay Bilmi , Al Akg N Ll Ustas Ustal , Yk Lerini Toplad Iki Kitab N N Nemli D Ller Almas Yla Da Belgelenmi Durumda Gazoz A Ac 1955 Sait Faik Hikaye Arma An N , Yaral Hayvan Ise 1957 T Rk Dil Kurumu Sanat Arma An N Kazanm T Son Iirlerini Toplad Bat K Kent Le Ba Lad M Z B T N Eserleri Dizisinin Bu Ikinci Kitab Nda Aksal N, 1940 Ta K Ll K Dergisinde Kan Ilk Yk S Nden Son Yazd Na Kadar, Yk Alan Ndaki B T N Verimini Bulacaks N Z. Bu kitap b l mden olu uyor Birinci b l m 1955 te Haldun Taner in On kiye Bir Var kitab ile ilk Sait Faik Hikaye Arma an n alan Gozoz A ac kitab ndan, ikincisi 1957 de T rk Dil Kurumu Sanat Arma an n alan Yaral Hayvan kitab ndan, nc b l m ise dergilerde yay nlanm ama kitaplara girmemi veya kitaplara de i erek girmi yk lerden olu uyor Aksal, genellikle uzaktan ya da yak nd ocuklu umuzu unuttu umuz, d nyaya ocu un g zleriyle bakmay k msedi imiz g n zenginliklerimizi de yitirmi iz. Bu kitab Alk m dan duymu tum Beyo lu nu zellikle ok iyi anlatt na benzer bir ey s ylemi ti 2014 n 27 Eyl l nde alm m 2015 yaz nda ABD ye g t rm olma olas l m var nk sayfalar aras nda NYC airporter fi i buldum yk okumay ok sevmiyorum Yazar n T rk e s zc k kullanmas ho uma gittiyse de izlekleri ayn kalm 50 k sur y l boyunca diye d nd m Ayr ks kocalar l yor yk n n sonunda, aylak gezen gen ler, kahvehaneler K k insanlar n s radan ya amlar ndan kesitler filan diyece im ama evlendi i gecenin sabah nda kendini kuyuya atan Hatice bile arpmad beni Kapaktaki yazar n resmini Ara G ler ekmi ama bir yk d nda hi az nl k bir kahraman yok Belki de Sait Faik ayr yd , ger ekten az nl klar imdiki Suriyeliler denli uzakt T rklere MEB onaylam bu yap t ama bilhass lisedeki ye enim sayfa toplasan okum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *