➫ Ubistvo u Akademiji nauka Read ➳ Author Mirjana Đurđević – Turboville.co.uk

Ubistvo u Akademiji nauka Prva Knjiga Iz Serijala Sa Detektivkom Harijetom.Za Ovu Knjigu, U Kojoj Se Prvi Put Pojavljuje Detektivka Harijeta, Autorka Je Priznala Ovaj Roman Nastao Je Kao Posledica Neizdr Ive Potrebe Pisca Da Nekoga Ubije Uostalom, Kakve Bi Druge Potrebe Mogla Da Ima Budu I Da Se Boji Mrtvaca, Pri Tom Nesklona Nasilju I Boravku U Zatvoru, Odlu Ila Se Za Fikciju Kako Je U Fikciji Sve Dopu Teno, Oti La Je I Korak Dalje, Te Ubila Jednog Izmi Ljenog Srpskog Akademika.


About the Author: Mirjana Đurđević

Mirjana ur evi 1956 , doktorka tehni kih nauka Profesorka Visoke gra evinsko geodetske kole u Beogradu Napisala seriju od sedam parodija na kriminalisti ke romane sa detektivkom Harijetom kao glavnom junakinjom Ubistvo u akademiji nauka , agor, 2002, Agora, 2007 Parking svetog Savatija , Samizdat, 2003, Agora, 2008 Deda Rankove riblje teorije , igoja tampa, 2004, Laguna 2010 nagra


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *