➫ Ubistvo u Akademiji nauka Read ➳ Author Mirjana Đurđević – Turboville.co.uk

Ubistvo u Akademiji nauka Prva Knjiga Iz Serijala Sa Detektivkom HarijetomZa Ovu Knjigu, U Kojoj Se Prvi Put Pojavljuje Detektivka Harijeta, Autorka Je Priznala Ovaj Roman Nastao Je Kao Posledica Neizdr Ive Potrebe Pisca Da Nekoga Ubije Uostalom, Kakve Bi Druge Potrebe Mogla Da Ima Budu I Da Se Boji Mrtvaca, Pri Tom Nesklona Nasilju I Boravku U Zatvoru, Odlu Ila Se Za Fikciju Kako Je U Fikciji Sve Dopu Teno, Oti La Je I Korak Dalje, Te Ubila Jednog Izmi Ljenog Srpskog Akademika


About the Author: Mirjana Đurđević

Mirjana ur evi 1956 , doktorka tehni kih nauka Profesorka Visoke gra evinsko geodetske kole u Beogradu Napisala seriju od sedam parodija na kriminalisti ke romane sa detektivkom Harijetom kao glavnom junakinjom Ubistvo u akademiji nauka , agor, 2002, Agora, 2007 Parking svetog Savatija , Samizdat, 2003, Agora, 2008 Deda Rankove riblje teorije , igoja tampa, 2004, Laguna 2010 nagra ena enskim perom za 2004 Le u fundusu , Laguna 2012 Jacuzzi u liftu , igoja tampa, 2005 Prvi drugi, tre i ovek srpske legende , Agora, 2006, 2007 im pre ivim ovaj roman , Agora 2008, 2009 Tako e as anatomije na Gra evinskom fakultetu , Viktor, 2001, non fiction romane Tre i sektor ili sama ena u tranziciji , agor, 2001, Agora, 2006 i A dajin osmeh , igoja tampa, 2004 istorijsku metafikcije uvari svetinje , Agora, 2007, 2008 Kaja, Beograd i dobri Amerikanac , Agora 2009, Laguna 2010, 2011 regionalna nagrada Me a Selimovi za najbolji roman objavljen na prostoru Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne gore u 2009 godini i Bremasoni , Laguna 2011, 2012 ivi i pi e u Beogradu, Srbija.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *