➫ Tokuz Ama Açız Read ➳ Author Ayşegül Çoruhlu – Turboville.co.uk

Tokuz Ama Açız ok ok ama ok ba ar l. lk yay n tarihine bakt m 2013 ve bu kitab neden bu tarihe kadar fark edememi im ve okumam m diye ok z ld m Zira okusa idim sa l a do ru bir ad m atmak i in bir 6 y l daha kaybetmezdim diye d nd m ok ama ok faydal , zihin a c ve retici herkese tavsiye ederim mutlaka okuyun. A oruhlu bu kitab nda, ilk kitab nda bahsetti i konular daha derin i liyor zellikle v cudun hangi yollarla asitlendi i ve bu asidin ne ekilde n tr hale getirildi i gayet bilimsel ancak bir o kadar da anla l r ekilde anlat lm Sonraki b l mlerde ise asitlikten uzak durma tezinden yola karak yazar n beslenme i erik ve y ntemi hakk nda nerileri yer al yor Alkali beslenmenin i levi yarar bir tarafa, bu kitap giri d Zeyinde h cre biyokimyas hakk nda olduk a ayd nlat c Tam tersi beslenme al kanl na sahip, ancak beslenme ve sa l k a s ndan farkl bir bak a s g rmek isteyen ki iler i in faydal olabilir Yurtd yay nlara yakla an ender T rk e kitaplardan oldu unu s yleyebilirim Eksiklik farkl l k olarak yazar bilimsel makalelere ok at fta bulunmam ve referans g stermemi Bununla birlikte kitab n sonunda k sa bir kaynak a yer al yor Son olarak benim okudu um bask da bir alkali su reklam vard , bu t r bilimsel g r a klayan kitaplarda i in ticari boyutunun yer almas bana ters geliyor ve kitab n tezin kuvvetini d r yor bana g re. Sa l kl beslenmeyi ne derece nemsiyorsunuz, ne derece ba arabiliyorsunuz bilemiyorum ama, bu kitab okuman z iddetle tavsiye ediyorum Kitab n yazar , biyokimya uzman ve konusuna ok hakim bir doktor Ayr ca sade bir dili ve s per ak c bir slubu var, karma k t bbi konular herkesin anlayabilece i bir dile indirgeyip aktarmay harika bir ekilde ba arm Uzun laf n k sas , mutlaka ama mutlaka okuyun diyorum. Kafam a ld Birincisinin biraz tekrari gibi olmus ama olsun yine de okumaya deger, pekistirmek lazim Serinin a k ara en etkileyici kitab Son derece faydal Her ey dozunda ve net a klanm. Yazar n ilk kitab gibi bunu da ok be enerek okudum , mutlaka okunmal. Alkali Diyet In Yazar Ay Eg L Oruhlu DanSa L K, Gen Lik, Ideal Kilo, Uzun Bir M R Tek Y Ntem Alkali Olmak Mideni De Il H Crelerini Doyur Bolluk I Indeyiz Ok K R Kimsenin Sofradan Doymadan Kalkmas Gerekmiyor, K Tl K Yok Karn M Z Tok.Ama H Crelerimiz A.H Crelerimizi Besleyemiyoruz.Yediklerimizin O U Besin De Il Biz Onlar Yedik E Onlar Da Bizi Yiyor Diyet Yapt K A Kilo Al Yoruz.K Sa D Nemli Sa L Ks Z Bir Diyetin, V Cut Taraf Ndan Faiziyle Geri Al Nacak Bir Bor Oldu Unu Unutuyoruz Oysa Beslenmede Mesele Kilo Sorununu Oktan Ge Ti Zaten Kimse Ok Yedi I I In Kilo Alm Yor H Creler A Oldu U I In Kilo Al Yor Te Bu Kitapla Ger Ek Anlamda Sa L Kl Beslenmek, Sa L Kl Kiloda Kalmak Ad Na Bilmemiz Gereken Her Eyi Renece Iz.Alkali Diyet In Yazar Dr Ay Eg L Oruhlu Dan Kilolara, Diyete, Sa L A Ve Hastal A Bak N Z De I Tirecek, R A C Bir Referans Kitab Sadece Kilo Vermek I In De Il, Sa L Kl Kalmak, Ya Lanmay Geciktirmek, Uzun Bir M R S Rmek Isteyen Herkes I In Bir Ba Ucu Kayna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *