!!> Read ➹ Yakubun Koyunları ➼ Author Necati Cumalı – Turboville.co.uk

Yakubun Koyunları Elinideki Kitap Ad N Tevrat Taki Yk Lerden Biridnen Al Yor Yakup Peygamber, Day S Na Yirmi Y L Obanl K Eder Uzun Eki Melerden Sonra Day S N N S R S Nden Koyunlar N Ay Rarak Hakk N Al R Yine Tevrat A G Re Yakup Peygamber Srailo Ullar N N Atas Say L R Necati CUMALI, Y Llar Nda Tel Aviv Tan Tma Ata Esi Olan E Iyle Birlikte Ay Srail De Ya Ad Bu Yirmi Ay I Inde Srail In Her Yan N Gezdi, Srailli Dostlar Edindi, Srail In Ya Ay Na Kar T B Ylelikle Sorunlar Ile Birlikte Sraillileri De Yak Ndan Tan D YAKUBUN KOYUNLARI Nda Yazar, Aradan Ge En On Be Y La Yak N S Re I Inde De Erlendirip Durulu A Kavu Mas N Bekledi I Srail Izlenimlerini Yk Le Tirerek Okuyucular Na Sunuyor Sraillilerin Ya Am Ndan De I Ik Kesitler Yans Tarak Yahudi Sorunu St Dne Duruyor Arap Srail Anla Mazl Na Z M Yolu Ar Yor A M Z N Trajik Bir Sorununa B T N D Nya Kamuoyu N Nde D R St E Tan Kl K Eden G L Kitap Bu


10 thoughts on “Yakubun Koyunları

  1. says:

    bu kitab bir y l nce okumu tum sraile ve toplumuna i inden bakmaya onlar anlamaya al an bir al ma olmu a k as benim akl mda kalan yeri d nyan n farkli koselerinden sraili kurmak i in giden k k topluluklar b lgeye farkli kulturler de ta m rne in T rkiye den gidenler Atat rk orma


  2. says:

    Necati Cumal n n Tel Aviv de bulundu u y llarda yapt g zlemlere dayal g zel bir an ve k smen de hik ye kitab olmu erisinde 5 hik ye bulunmakta, gerisini ise Cumal n n g zlemleri ihtiva etmektedir.Eser geni l de Yahudilerin sosyal, k lt rel, dini ve iktisadi hayatlar ndan rnekler ve g zle


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *