[PDF] ✑ Teknik Analiz Mi Dedin? Hadi Canım Sen De! - 2 (Teknik Analiz Mi Dedin? Hadi Canım Sen De!, #2) ✪ Ali Perşembe – Turboville.co.uk

Teknik Analiz Mi Dedin? Hadi Canım Sen De! - 2 (Teknik Analiz Mi Dedin? Hadi Canım Sen De!, #2) Kitaptan Olu An Bu Kitap Dizisi Teknik Analizin Bir Kristal K Re Olarak G R Ld , Risk Y Netimi Gelerinin In A Edilmedi I, Yat R Mc Lara Has Davran Bi Imlerinin Yontulmad Ve T M Yat R M S Recinin En Ince Ayr Nt Lar Na Kadar Nceden Planlanarak Disiplinli Ve Sistematik Bir Yakla M Geli Tirilmedi I M Ddet E I Lemeyece Inin Bir Manifestosu Kinci Kitap, Birincinin B Rakt Yerden Ba Lay P Orada Temeli Olu Turulan Yat R M Stratejisinin Par Alar N Yap T Rarak Farkl Uygulamalarla Peki Tiriyor Ve Oyun Plan N N Risk Y Netimi Gelerini Yerle Tiriyor Alternatif Stop Koyma Tekniklerini, Ka T Karlar Kilitlemek Ve Karda M Mk N Oldu U Kadar Ok Oturmak Amac Yla Kullan Lan Iz S Ren Stoplar , Grafik Formasyonlar N Ve Pratik Uygulamalar Ele Al Yor Bunu Yaparken De Tablo Ve Grafik Gibi Bolca G Rsel Ge Kullan Yor Bu Serinin As L Amac Okuyucuyu Kendi Kendine Yeterli Bir Yat R Mc Haline Getirmek Bunu Yaparken De Hayati Unsuru Ilke Edinmek Basitlik, Pratiklik Ve Mant K Bu Seride K Eyi Abuk D Nd Recek B Y L Form Ller Yok Mant M Za S D Ramayaca M Z Esrarengiz Uygulamalar Da Yok Falc L K Da Yok Bu Seride Bulabilece Iniz Tek Hazine, Yat R M Hayat N Zda Istikrarl Bir Ekilde Ba Ar L Olmak I In Gereken Silahlar Kendi Cephanenizden Nas L Sa Layabilece Inizin Yollar Devam kitab Olduk a ba ar l ancak ilk kitab okumadan bu kitaba kesinlikle ge meyin Konular ba lant l.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *