[Epub] ➞ Mükemmeliyetçi Kişilik Author Zehra Erol – Turboville.co.uk

Mükemmeliyetçi Kişilik Uzman Psikolog Zehra Erol Dan, S Rekli Her Eyin En Iyisini Yapmal S N , Sen En Iyi Olmal S N Mesaj Na Maruz Kalan Modern A Insan N N Kusursuzluk Abas N Anlatan Bir Kitap Yazar, M Kemmeliyet Ili In Nedenlerini, M Kemmeliyet Ilik Yetersizlik Ili Kisini, Bu Duyguya Zemin Haz Rlayan Ki Ilik Zellikleri Ve Anne Baba Tutumlar N , Daima M Kemmel Olma Abas N Ve M Kemmeliyet I Ki Ilerle Ya Aman N Zorluklar N Vaka Rnekleriyle Ele Al Yor A R Ya Varm M Kemmeliyet Ili I Optimal D Zeye Ekme Nerileriyle Desteklenen Kitap, Bir T Rl Yakam Z B Rakmayan M Kemmel Olma Abas N Yeniden G Zden Ge Irmemizi Sa L Yor Hayat Boyunca Kusursuzlu U Ararken Kendini Unutan Ok Say Da Dan An M Oldu Zaman N Bu U Urda Harcayan Ama T Kenenin Kendi Ya Am Oldu Unun Fark Na Varmayan, Bu Aray I Inde Sevdi I Ki Ileri Hatta Kendini Kaybeden M Kemmeliyet I Oldu Unu D N P Bu Etiketlemeyle Kendi Geli Imini S N Rlayanlar Da Ok G Rd M M Kemmeliyet Ilik, Hepimizin Bildi I, Bazen Eksik Bazen Yanl Da Olsa S Kl Kla Kulland M Z Bir Kavram Bu Zelliklere Sahip Ki Ilerin Kendilerini Tan Malar , Onlar I In Geli Tirici Ve Koruyucu Olacakt R


10 thoughts on “Mükemmeliyetçi Kişilik

  1. says:

    This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here nsanlara hay r diyemememin sebebiymi milletin ya nas l katlan yorsun bu insanlara dediklerine sab rla katlan p, bencilliklerine g z yumup kendimden d n vermemin, gereksizce fedakarl k g stermemin, kendimi yok sayarcas na onlar anlamaya al mam n sebebiymi..en sonunda patlay


  2. says:

    Kendini m kemmelliyet i olarak tan mlay p, hataya fazla tahamm l olmayan, hayat nda her eyi planlamaya al an, bu tarz konularda tak nt l oldu unu d nen ki ilerin okumas n tavsiye ederim Kitapta bu ki ilerin bu zelli e ba l durumlar ndan kesitler ve hayatlar na yans yan olumsuz d n tlerini a malar i in tavsiyelerde vermi Bunlar biraz daha detayl , ba lam anla l r


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *