[BOOKS] ✪ Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi: Bütün Öyküleri By Ziya Osman Saba – Turboville.co.uk

Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi: Bütün Öyküleri Burada Her Ey, Herkes Birbirine G L Ms Yor Hi Bir Ihtiyar, Hi Bir Irkin, Hi Bir D Nceli Insan Resmi Yok Adeta Bu Foto Rafhaneye Sevin Siz Hi Bir Insan Ayak Atmam Yahut Foto Raf , Bir Muvaffakiyet S Rr Olarak, Makinesinin Kar S Nda Candan G L Mseyemeyecek M Terisinin Foto Raf N Ekmemi Saba N N Yk Leri, Iirleri Gibi I Imize Apayr Bir H Z N Veriyor Gen Li Imizi, B T N Mutluluklar N Yar M Oldu Unu, Insano Lunun Yaln Zl Ndan Ne Etse Kurtulamayaca N , D Nyam Z N Sevgiden, Anlay Tan Uzak Bir D Nya Oldu Unu S Yl Yor, Daha Do Rusu Duyuruyor Kitap Boyunca Buruk Bir Tat Hayallerimizden Ayr Lm Yor Ama Bu, Saba N N Mesut Nsanlar Foto Rafhanesi Ndeki Hik Yelerini Defalarca Okumam Za Engel De Il O Hik Yelerdeki Biricik Kahraman N Hepimizden Bir Eyler Ta D N Anl Yoruz.Oktay Akbal bu kitaba bir t rl adapte olamad m a k as kimi yk leri evvelden biliyorum, selim ileri derlemelerinden vs ama yar ya kadar geldim ve s k nt dan patlad m bir ay sonunda d n tekrar elime ald m ama, yok olmuyor tekrar okuyaca m sanm yorum ama bir umut, belki denerim. Dinledi im 2 Sesli kitap olan bu hikayeye hayran kald m Tasvirler bu kadar m g zel olur, yaln zl k tan nmam l k bu kadar m iyi olur evreye uyum sa layamamak da cabad T m duygular k sac k hikayede toplam K sac k hikayede Kalemine binlerce kez hayran kald m lk 9 hikaye biraz s k c gelmi ti Ama de i en stanbul b l m ndeki 8 hikayeyi ok be endim Ziya Osman n anneannesi ile gitti i misafirlikler, babas ile yapt yaz ve k gezintileri, babas n n hayat ndaki yerini anlatan Babam n elbisesi hikayesi okunmaya de erYazar n hayat , hayata bak a s h z nl bir ekilde bu hikayelerde kendini g steriyor. 1940 larda yaz lmas na ra men, mutsuzlu u en yal n ekilde anlatan yk lerden bir tanesi. Ziya Osman Saba n n hik ye kitab 1952 Hayat n n d nemlerine g re s ralan rsa airin biyografisini kronolojik bir geli im i inde b t nleyecek olan, hepsi de otobiyografik ve i tenlikle dolu bu h t ra hik yeler, uzun c mleli kurulu lan ve ayr nt lar zerindeki srarlar yla, nesrimizde Abd lhak inasi Hisar yolunun ve usl bunun bir devam d r.


About the Author: Ziya Osman Saba

Yedi Me aleciler Hareketi nin kurucular ndand r air olarak n kazanan edebiyat , k k hik ye t r nde de eserler verdi 30 Mart 1910 tarihinde stanbul da d nyaya geldi Babas Binba Osman Bey, Paris askeri ate esi idi Sekiz ya nda iken annesini kaybetti Bu kayb n h zn n hep hisseti ve eserlerine yans tt Ziya Osman, dokuz ya nda yat l renci olarak kaydedildi i Galatasaray Lisesi nde


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *