[ Read ] ➵ Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri (17. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa Kadar) Author Necdet Hayta – Turboville.co.uk

Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri (17. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa Kadar) Osmanl Devleti Nde Yenile Me Hareketleri Y Zy L Ba Lar Ndan Y K L A Kadar


9 thoughts on “Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri (17. Yüzyıl Başlarından Yıkılışa Kadar)

  1. says:

    Modern ulus devletin te kilat ile kar la t r ld nda 18 y zy l Osmanl devlet te kilat bak mdan farkl yd Birincisi Osmanl devlet te kilat modern ulus devlete g re ok k kt Merkezi idarede 1000 ila 1500


  2. says:

    I read a book


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *