[Reading] ➶ Osmica By Румена Бужаровска – Turboville.co.uk

Osmica Zbirka Pri A Osmica Makedonske Spisateljice Rumene Bu Arovske Sastoji Se Od Osam Pri A, Sedam Objavljenih U Istoimenom Makedonskom Izdanju, Dok Je Jedna Dodana Iz Njezine Prve Zbirke Vrljotine Pri E Rumene Bu Arovske Napisane Su Obi Nim, Mo Emo Re I Demokratskim Vokabularom, Onim Srednjeg Stilskog Registra Njezini Likovi Lijepo Su Se Ra Irili Po Svim Ivotnim Dobima, Od Dje Jeg Do Starijeg, A Odreda Se Radi O Enama Pripovjeda Icama Ili Pak Pri Ama Kojima Su U Fokusu Enski Likovi Likovi, Ne Samo Enski, Iznimno Su Plasti Ni, Skulpture Od Rije I Tajna Njihove Uvjerljivosti Je U Ljudskosti Upe Atljivi Su Po Svojim Slabostima I Nesavr Enostima, Po Paketu Osobnosti Psihoportreti Likova Iscrtani Su U Nekoliko Poteza, A Svejedno Rasko No Rumenine Pri E Su Drame Iz Svakodnevice, Esto Kondenzirane U Nekoliko Sati, Napete Kao Krimi I Ti Krimi I Su Ispri Ani Pothla Enim, Racionalnim I Ekonomi Nim, Objektivnim I Jezgrovitim Re Enicama, Pa Se U Napetosti Izme U Onoga Kako I To Bilje E I Pripovijedaju Otvaraju Rasko Ni Tuneli U Psihu I Intimu Likova, U Njihove I Dijelom Dru Tvene Rasjede I Provalije Autorica, Naime, Jednostavnim Re Enicama S Diskretnim Detaljima Ocrtava Odnose Mo I I Jo Prije I Va Nije Nemo I Razvija I Fino Gradira Drame Koje Prijete Prsnu Em Svih Obiteljskih Odnosa Zbog Pojedenog Odreska Ili Uplakanog Djeteta Korak Iz Ivotne Rutine I Sigurnosti U Neugodu I Potencijalni Rasap Je Malen Nizanje Tih Malih Koraka Ini Kralje Nicu Ovih Pri A Koje Skre U Prema Katastrofi, Pla U U Kupaonici, Bijegu U TV Program Ali, Unato Kojih, Ivot Ide Dalje Ivot Kakvim Ga, Otprilike, Vide I Ispisuju Anglosaksonski Majstori, Recimo Raymond Carver I Alice Munro Rumena Bu Arovska Nije Slu Ajno Amerikanistica10 thoughts on “Osmica

 1. says:

  Nakon njene knjige Moj mu dobih priliku da pro itam i ovu I uglavnom imam isti utisak dobro pi e, svi a mi se stil, ali udara u stomak i ostavlja neki gorak ukus zbog crnila koji se izlije sa tih stranica.


 2. says:

  malo slabiji tekst od Mog mu a koji je, ipak, jedno pravo malo remek djelo Ne znam, mo da sam se i naviknuo na taj autori in standard pa mi Osmica nije prenijela onaj efekt iznena enja kao Moj mu No ne bih ba polo io glavu na panj za tu tvrdnju Svejedno, autorica je u kratkoj formi dignula letvicu dovoljno visoko, i ne e je biti tako olako nadma iti u tome


 3. says:

  Opu teni, istinski do ivljaj ovih pri a, koje svakako vrijedi pro itati, kvari osrednji, o triji kriti ari bi se mo da odlu ili i za o triji izraz pa bi rekli lo prijevod Bode u o i, ko i, sili na zastajkivanje, tako da se gubi ona glatko a niti po kojoj itatelj o ekuje da e kliznuti od prve do zadnje re enice u pri i Sve u svemu, teta za zbirku Pitam se, je li se tko pozabavio revi


 4. says:

  Prijevod je nedopustivo lo i ozbiljna je prepreka itanju pri a.


 5. says:

  Interesting way off telling stories.


 6. says:

  Rumena Bu arovska Osmica Osmica je zbirka kratkih pri a makedonske knji evnice Rumene Bu arovske, docentice ameri ke knji evnosti Filolo kog fakulteta u Skopju Zbirku ini Osmica sa jo sedam pri a, od kojih je jedna iz autori ine prve zbirke pri a vrljotine.Rumena Bu arovska ostaje vjerna osnovnoj karakteristici kratkih pri a, intenciji da itaoca jo u startu uvu e u sam centar de avanja Prebivaju i


 7. says:

  Priznajem, mo da me ne bi osobito zaintrigirala jedna izdvojena pri a Me utim, u ovom slu aju vrijedio bi onaj slogan zajedno smo ja i jer se bolji uvid u dio dobije iz cjeline, odnosno u pojedina nu pri u iz cijele zbirke Neke su od ovih pri a, manje ili vi e o ekivano, o trije poentirane, dok su druge samo istrgnuti sati iz ne ijeg ivota U ovom smislu razumijem za to se Bu arovsku uspore uje s Carver


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *