[Reading] ➶ Osmica By Румена Бужаровска – Turboville.co.uk

Osmica Zbirka Pri A Osmica Makedonske Spisateljice Rumene Bu Arovske Sastoji Se Od Osam Pri A, Sedam Objavljenih U Istoimenom Makedonskom Izdanju, Dok Je Jedna Dodana Iz Njezine Prve Zbirke Vrljotine Pri E Rumene Bu Arovske Napisane Su Obi Nim, Mo Emo Re I Demokratskim Vokabularom, Onim Srednjeg Stilskog Registra Njezini Likovi Lijepo Su Se Ra Irili Po Svim Ivotnim Dobima, Od Dje Jeg Do Starijeg, A Odreda Se Radi O Enama Pripovjeda Icama Ili Pak Pri Ama Kojima Su U Fokusu Enski Likovi Likovi, Ne Samo Enski, Iznimno Su Plasti Ni, Skulpture Od Rije I Tajna Njihove Uvjerljivosti Je U Ljudskosti Upe Atljivi Su Po Svojim Slabostima I Nesavr Enostima, Po Paketu Osobnosti Psihoportreti Likova Iscrtani Su U Nekoliko Poteza, A Svejedno Rasko No Rumenine Pri E Su Drame Iz Svakodnevice, Esto Kondenzirane U Nekoliko Sati, Napete Kao Krimi I Ti Krimi I Su Ispri Ani Pothla Enim, Racionalnim I Ekonomi Nim, Objektivnim I Jezgrovitim Re Enicama, Pa Se U Napetosti Izme U Onoga Kako I To Bilje E I Pripovijedaju Otvaraju Rasko Ni Tuneli U Psihu I Intimu Likova, U Njihove I Dijelom Dru Tvene Rasjede I Provalije Autorica, Naime, Jednostavnim Re Enicama S Diskretnim Detaljima Ocrtava Odnose Mo I I Jo Prije I Va Nije Nemo I Razvija I Fino Gradira Drame Koje Prijete Prsnu Em Svih Obiteljskih Odnosa Zbog Pojedenog Odreska Ili Uplakanog Djeteta Korak Iz Ivotne Rutine I Sigurnosti U Neugodu I Potencijalni Rasap Je Malen Nizanje Tih Malih Koraka Ini Kralje Nicu Ovih Pri A Koje Skre U Prema Katastrofi, Pla U U Kupaonici, Bijegu U TV Program Ali, Unato Kojih, Ivot Ide Dalje Ivot Kakvim Ga, Otprilike, Vide I Ispisuju Anglosaksonski Majstori, Recimo Raymond Carver I Alice Munro Rumena Bu Arovska Nije Slu Ajno Amerikanistica.10 thoughts on “Osmica

 1. says:

  Opu teni, istinski do ivljaj ovih pri a, koje svakako vrijedi pro itati, kvari osrednji, o triji kriti ari bi se mo da odlu ili i za o triji izraz pa bi rekli lo prijevod Bode u o i, ko i, sili na zastajkivanje, tako da se gubi ona glatko a niti po kojoj itatelj o ekuje da e kliznuti od prve do zadnje re enice u pri i Sve u svemu, teta za zbirku Pitam se, je li se tko poza


 2. says:

  Prijevod je nedopustivo lo i ozbiljna je prepreka itanju pri a.


 3. says:

  Rumena Bu arovska Osmica Osmica je zbirka kratkih pri a makedonske knji evnice Rumene Bu arovske, docentice ameri ke knji evnosti Filolo kog fakulteta u Skopju Zbirku ini Osmica sa jo sedam pri a, od kojih je jedna iz autori ine prve zbirke pri a vrljotine.Rumena Bu arovska ostaje vjerna osnovnoj karakteristici kratkih pri a, intenciji da itaoca jo u startu uvu e u sam centar de ava


 4. says:

  Priznajem, mo da me ne bi osobito zaintrigirala jedna izdvojena pri a Me utim, u ovom slu aju vrijedio bi onaj slogan zajedno smo ja i jer se bolji uvid u dio dobije iz cjeline, odnosno u pojedina nu pri u iz cijele zbirke Neke su od ovih pri a, manje ili vi e o ekivano, o trije poentirane, dok su druge samo istrgnuti sati iz ne ijeg ivota U ovom smislu razumijem za to se Bu arovsku uspo


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *