[Ebook] ➥ Nasipse Adayız By Ercan Kesal – Turboville.co.uk

Bu Ak Am Da Bilmem Ne D N Salonunday M Yemekli Davet Var Her Zamanki Gibi Elengimizi Nceden G Nderdik, Uygun Saatte De Yerimizi Ald K Erisi Ok Kalabal K Stanbul Da En Ok Say Da Kendilerinin Oldu Unu Iddia Eden Bilmem Nerelilerin Dayan Ma Gecesi Yap L Yor Uzun Masalara Kar L Kl Oturmu , Yemek Yiyen, Konu An, P En Orta Ya Ve Zerinde Erkekler Doldurmu OrtalKal N B Y Kl , Koca Kafal Bir Yerel Sanat Saz Yla Bir Eyler Alm , Sonra Da Ara Vermi , Dinleniyor Sahnedeki Tak M Elbiseli, Beyaz G Mlekli, Enine Izgili Bordo Kravatl , Kel Kafal , Ortadan Uzunca Boylu, Heyecanl Adam Kim Benim Tabii KiPazarl Klar, Imaj Operasyonlar , Anket D Menleri Ba Lamalar, Ayarlamalar, Gecelere Kat Lmalar, Yukar Ya Ula Maya Al Malar Oy Ve Ili Ki Pe Inde Delidolu Bir U Ra Nsana Akl N Yediren Bir Tak Nt Arada, Hayat Ve Anlam Muhasebesi Ve K R K Bir A K N Tamirine Dair Solgun Bir Mit K K Ve B Y K Siyasetin Deveranlar N , Ikbal Hesaplar N B T N Hararetiyle Anlatan Trajikomik Bir Novella Ercan Kesal N Bilinen Sahicili Iyle, S Cak Slubuyla Nasipse Adayız


About the Author: Ercan Kesal

1959 da do an Ercan Kesal, hekim ve sinema oyuncusudur.Ege niversitesi T p Fak ltesi nden 1984 y l nda mezun oldu Keskin Devlet Hastanesi, Bala ve k ylerinde Sa l k Oca hekimli i yapt Daha sonra zel hastane sekt r ne girdi Nuri Bilge Ceylan n Uzak filmiyle oyunculu a ad m att Bir Zamanlar Anadolu da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan la birlikte yazd senaryo 2011 y l nda Asia Pacific Screen d lleri nde En yi Senaryo dal nda d le aday g sterildi Peri Gazozu 2013 ve Nasipse Aday z 2015 kitaplar leti im Yay nlar taraf ndan bas lm t r.10 thoughts on “Nasipse Adayız

 1. says:

  Ercan Kesal k vrak bir dili olan, g rm ge irmi bir yazar Daha ok retse, yazd klar n biraz daha s k dokusa yerli ehov olacak.Kesal bu novellas nda d zen partilerinin birinden belediye ba kan aday olmaya heves eden bir doktorun hikayesini anla


 2. says:

  Bak Doktor Bi ey s yleyece im sana, sak n al nma Bu s ylediklerimi de unutma Her d nem sizin gibi g zel arkada lar gelir, biraz vitrinde dururlar Paralar n , zamanlar n harcar, sonra da giderler z nt leri, yorgunluklar da cabas Bu hep b yledir


 3. says:

  Yazar, siyasetin memleket seviyesini ok iyi g zlemlemi , mevzulara olduk a hakim ehirde ya da ta rada Aziz Nesin in Z b k seviyesinde y r t len, insan ba ka bir eye d n t ren s re leri dramatik bir bi imde okudum ve ger eklerle olan ba lant s n do


 4. says:

  Kose yazilarini, senaryolarini, oyunculugunu sevdigim ve takip ettigim biridir Ercan Kesal Ozellikle kose yazilarinda hep icimi acitan birsey olurdu Neyse ki bu sefer kendisinden gulumseten bir sey okudum arada kahraman n babas yla olan diyaloglar go


 5. says:

  Uzat lm bir yk gibi geldi Mizah dozu daha fazla olsaym yakla m n bir tabana oturtabilirdim bu uktan , beklentim daha fazlayd.


 6. says:

  3,5 Bir yerel se im, ba kan aday aday hicvi Se ilme a amas na gelmeden aday olmaya al an Dr Kemal G ner in amiyane tabirle gaza geli i, zaaflar na yenilmesi, batt n g rd halde kendini kurtaramamas vs vs Konu beni sar p s r klemedi i i in 3 ama yazar n aral


 7. says:

  6 10


 8. says:

  T rkiye de se im adayl k i lerinin nas l d nd yle ilgili trajikomik bir roman Zaman zaman s k lsam da ortalamada iyiydi.


 9. says:

  Dalga ge meden alay etmenin kitab n yazm adam K sa tan m bu.Benim neslimin uzak durdu u, hatta k msedi i bu lkede politikaya girme s reci ancak bu kadar yal n ve ger ek i anlat labilirdi nsanlar, durumlar, diyaloglar her zamanki gibi tan d k, ger ek i ve sade ok, o


 10. says:

  modern zaman n aziz nesin yk lerini okuyormu um gibi hissettim naif ve g zel bir dil, g zel de inilen noktalar var kitapta.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *