[PDF / Epub] ☉ Bozkırda Bir Gece Yarısı Author Ercan Kesal – Turboville.co.uk

Nuri Bilge Ceylan filmlerinden bir sekans gibi ba lay p bitiyor kitap Ercan Kesal n ya am oldu u bir an izimler m kemmel Ercan Kesal n bozk r yle bir anlat var ki insanda nlan p gitme iste i uyand r yor Bir solukta okunabilecek ama haf zadan uzun s re kmayacak bir kitap. Ercan Kesal n Peri Gazozu kitab ndan da a ina olabilece iniz ekilde, bozk r n ortas ndaki bir doktorun an lar ndan bir tanesini okuyorsunuz Bu sefer Behnan Shabbir izimleri de size e lik ediyor 31 sayfal k bir kitap ve izimlerle birle ince size on dakikal k k sa film tad nda bir okuma sunuyor G zel keyifli bir kitap ancak sat n almak yerine denk gelen bir yerde ayak st okuyup ge mek daha mant kl. leti im den y kl ce bir al veri yap nca hediye geldi Yoksa boyutlar na ve i eri ine g re ak l almaz bir fiyat etiketi var yk olduk a zay f ve k sa ama izimleri sevdim. Ercan Kesal severim ama bu yk zay f Ve bence as l kabahat, resimlemek i in bu yk y se en leti im de. Bi Bardak Ay Koy Sen Yava Yava Anlat R M Bozk Rda K K Yamet,gece Yar S Ankara Yolu, Gece Yar S K Y Yolu Uygunsuz Bir Zamanda Edebiyat Sofras Ndan Kald R Lan Gen Bir Hekimin Ilesi Tavada Pi En Sucuk DilimleriErcan Kesal, Bozk Rdan Gelip Bozk Ra D Nen Bir Hik Ye Anlat Yor, Ne Eli, Ko Turan Bir Iir DizesiBehnan Shabbir, D Zl , Tuhafl , Manzaray Resmediyor, D Nyay Hafifleten Renkleriyle izimler ve hikaye ok g zel ama biraz k sa kalm sanki Hevesle a lan kapak 10 dakikay bulmadan kapan nca insan buruk hissediyor. K sa ama derin bir yk Bir zamanlar anadoluda. 7 10 Bozkırda Bir Gece Yarısı


About the Author: Ercan Kesal

1959 da do an Ercan Kesal, hekim ve sinema oyuncusudur.Ege niversitesi T p Fak ltesi nden 1984 y l nda mezun oldu Keskin Devlet Hastanesi, Bala ve k ylerinde Sa l k Oca hekimli i yapt Daha sonra zel hastane sekt r ne girdi Nuri Bilge Ceylan n Uzak filmiyle oyunculu a ad m att Bir Zamanlar Anadolu da filminde Ebru ve Nuri Bilge Ceylan la birlikte yazd senaryo 2011 y l nda Asia Pacific Screen d lleri nde En yi Senaryo dal nda d le aday g sterildi Peri Gazozu 2013 ve Nasipse Aday z 2015 kitaplar leti im Yay nlar taraf ndan bas lm t r.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *