[Ebook] ➨ Felsefe-i Zenan Author Ahmet Mithat Efendi – Turboville.co.uk

Felsefe-i Zenan Sedat Oksal, Senesinin Aral K Ay Nda Tanin Gazetesinde Kan Bir Yaz S Nda Ahmet Mithat Efendi I In, Kad Nlar N Hayat Artlar N Be Enmeyen Ve O Zaman N Ya Ay Na Ilk Isyan Sesini Y Kselten Adamd R Der Bu Do Ru Bir Tespittir Stelik Ahmet Mithat Efendi, Hen Z Yirmi Sekiz Ya Nda Iken Yazm Oldu U Felsefe I Zenan Isimli Bu Eseriyle Ilk Olarak Kad N Haklar N Savunmakla Kalmaz B T N Hayat Boyunca Bu Meselenin Zerine Gider Ns Z Den Felsefe I Zenan Kad Nlar N Felsefesi , Tarihimizde Ilk Olarak A K A Kad N Haklar N N Savunuldu U Edebi Eserimiz Olma Zelli Inin Yan S Ra, Edebiyat M Zda Mektupla Ma Tarz Na Sahip Ilk Eserimiz Olmas A S Ndan Da Nemli10 thoughts on “Felsefe-i Zenan

  1. says:

    Jane Austen Romanlar dersimi alan bir T rk Dili ve Edebiyat rencisinin kar la t rmal yorumu sayesinde okudum Kad nlar n Felsefesi ni ns z nde kad n haklar n a k a savunan ve mektup roman epistolary novel t r nde yaz lan


  2. says:

    bayad r yle bi iy okumam m.


  3. says:

    zg rl k ve esaret kavramlar n n anlam n d nd ren, yaz ld d nem g z n ne al nd nda Ahmet Mithat Efendi nin kad n haklar konusunda bu bilince varm olmas olduk a etkileyici


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *