[Ebook] ↠ Beş Sevim Apartmanı: Rüya Tabirli Cinperi Yalanları Author Mine Söğüt – Turboville.co.uk

Beş Sevim Apartmanı: Rüya Tabirli Cinperi Yalanları P Rtela Soka Nda Kediler Bir G N Canh Ra Feryatlarla Ortal Inlettiler P Rtela Soka Ndaki Be Sevim Apartman Nda Tuhaf Eyler Oluyordu Be Pencereli, Be Odal , Be Acayip Insan N Oturdu U Be Sevim Apartman Nda Perdelerin Arkas Nda Tuhaf Eyler Olup Bitiyordu Cinler Aleminden Gelenler, Periler Aleminden Gelenler, Cinperi Aleminden Gelenler, Orada Be Garip Hikaye Yazd Lar Yazd Lar Yazd LarPardon, Alt Hikaye Yazd Lar Bir De Doktor Samimi Ve Onun G Nl VarR Yada G Nl K G Rmek Iyi Bir Kitap Okuyaca N Za I Arettir R Yada G Nl K G R Lse De G R Lmese De Be Sevim Apartman N Okumak Iyiye I Arettir, Onu Okuyan N G N L G Z A L R, Peri K Zlar R Yas Na GirerMine S T Ilk Roman Be Sevim Apartman Ile Okuyan Cinperi Alemine G T R Yor, Uzun Bir Masal Dinletir Gibi, Anlat R Gibi, G Sterir Gibi10 thoughts on “Beş Sevim Apartmanı: Rüya Tabirli Cinperi Yalanları

 1. says:

  Kim tavsiye ettiyse G ktu Canbaba ve U ur K l n yaradan onlardan raz olsun Be y ld z m verdim az Alt y ld z olsa Ke ke yedi verebilseydim derdim K k, k sa bir roman n i inde her c mle birbirine muskalanarak yaz lm sanki Kemiksiz, k l ks z derler ya, i te o kadar ar t lm ve net Manifestosuna yerli fantastik kabul etmedi ini yazarak bence, na izane hata eden Yap Kredi Yay nla


 2. says:

  Muhte em Benim i in kitab tan mlayan tek kelime bu Muhte em Yazar n ilk Deli Kad n Hikayeleri ni okumu tum ve sevmi tim ama bu kitap benim i in Deli Kad n Hikayeleri ni a t sevmenin tesinde bir noktaya ta nd Mine S t n yle bir anlat m var ki Tad dama mda kald diyece iniz t rden Karmakar k olan bu hikaye ok yal n bir dille ama bir o kadar da doyurucu bir slupla yaz lm Anlatmaya k


 3. says:

  H A R K A Son zamanlarda pek ok ki inin vd n g rd m bir kitapt Be Sevim Apartman Bu ara ortalama kitaplara kar da gereksiz bir heyecan yarat ld ndan ok da emin olamam t m ama kitaba bay ld m Hani sanki saatlerdir suyun alt ndaym s n z da suyun y z ne k p nefes alm s n z gibi hissettiren, kitap dedi in b yle olmal dedirten, 128 sayfa de il de binlerce sayfa okumu sunuz gibi g zel hiss


 4. says:

  Marifet tad alarak ya amakta.Bazen ak ll , bazen deli ok. ok. ok ilgin bir kitapt benim i in. Olaylar ok ba ka. Bamba ka. 5, doktor samimi ile 6 ve asl nda be Sevim ile toplamda 7 olay n farkl y zlerinin anlat ld bu g zel kitap. nsan akl nas l i liyor nas l d n yor nas l i leniyor bir insan Nas l deliriyor Neden deliriyor. ok daha fazlas bu kitapta, sayfalarda, yaz lanlarda ve hatta bazen


 5. says:

  ok be endim.k sa bir kitap olmas na ra men bi ka g nde okumam i eri inin dolulu una yoruyorum.bu kitab hem fantastik hem psikolojik olarak tan mlayabilirsiniz.Fantastik hikayeler de psikolojik hikayeler de m thi ve as l b y leyici olan bunlar n hepsinin birle ip bir b t n olu turmas.yazar n yarat c l k ve g zlem yetene i hayranl k uyand rd bende..daha nce okusayd m ya da ge okumu um diyemiyoru


 6. says:

  Bes Sevim Apartmani nin, adiyla baslayip icindekilerle beraber yok olmasinin ruhlu perili delilikli hikayesiydi Ozellikle apartmanin isim hikayesi etkileyici.Karakterler ilginc, ruh halleri, hayalleri oraya gelme hikayeleri daha ilginc Ve onlari oraya getiren Samimi nin akil ve ruh ikilemindeki debelenmesi bambaska.Kitabi merak edip okuma nedenim bambaskaydi, sevme nedenim daha baska oldu Neredeyse


 7. says:

  Mine S t zellikle son yk kitab olan Deli Kad n Hikayeleri ile olduk a ba ar sa layan yeni ku ak yazarlar m zdan Bu romanda kendisinin ilk roman Bir grup okuyucunun fanatik ekilde ba lanabilece i ve ok sevece i romanlardan Be Sevim Apartman Bu yenilik i yk lere hasret gen T rk okuyucusu benzer bir ok yazar ba tac etmi ti benzer sebeplerden Hakan G nday, Murat Mente bunlar n ba nda say labilir Fakat bu ku


 8. says:

  Bir arkada m n srarla Mine S t kitaplar okumal s n dedi inde bu kadar keyif alaca m hi tahmin etmemi tim Kitap k saca hikayelerden olu uyor Daha do rusu hikayelerin farkl g zlerden anlat l diyebiliriz Cin ve Golem i bitirir bitirmez ikinci cinli perili kitaba ba lam olmam da benim i in ayr ca tesad f oldu Doktor Samimi nin ve Apartmana ismi veren hikayenin i inde derinlere dal p gitti imi s ylememe gerek yok


 9. says:

  Deli Kad n Hikayeleri nden sonra Mine S t ten okudu um ikinci kitap ve kesinlikle ok daha etkileyici ve s r kleyici Be Sevim Apartman sakinlerine ait t m hikayeler inan lmaz ilgi ekici ve d nd r c yd Ger ek hayattan da zaman zaman benzer hikayeler duymama ra men s kl kla kendimi a r rken buldum Bunu Mine S t n g l kalemine bor lu oldu umu d n yorum Harika bir anlat m dili ve muhte em bir etkileyicilik d zeyi Deli


 10. says:

  ahane bir acayiplik.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *