KINDLE ✾ Bir Garip Cindi Zümrüdüanka Author Ali Teoman – Turboville.co.uk

Bir Garip Cindi Zümrüdüanka edebiyatta argo kullan m yerinde oldu u zaman ho uma gidiyor bu kitaptaki kullan m n da sevdim ama okura s rekli moruk eklinde hitap etmesi biraz bay k geldi bana b k n delikanl a z na uygun farkl bir espri bulabilirdi bunun d nda gayet s r kleyici bir konusu olmas na ra men, olay rg s nden ok anlat m ile sevdi im bir kitap oldu. Tan t m za sevindim Ali Teoman Ke ke bu kadar erken b rakmasayd n z bizi Ali Teoman, Yeni Roman Nda G Z Pek, Amans Z Bir I E Giri Iyor D Nya Edebiyat N N Karamazof Karde Lerinden, Joyce Un Ulysses Inden, Thomas Bernhard N Romanlar Ndan Tan D Y Ksek Debili Monolog Lardan Birini Kuruyor Bir Garip Cindi Z Mr D Anka DaDilin Kemi Ini K R Yor Ali Teoman, Slubun En B K N Edas N K K Rt YorBir Garip Cindi Z Mr D Anka, Son Y Llar N En A Z Dolusu Kitab , Bir Kapkara Roman K sa ama dolu bir hayat n hikayesi, l me yak n bir zamanda bilinmeyen bir okura yaz l p, i eye konuyor ve denize at l yor Bir mektupla t m hikayeyi bir solukta anlat yor yazar O bir solukta, argolu, mucizeli, kelime oyunlu diliyle anlat yor ve okuyucu da bir solukta okuyor stanbul da bir kenar mahallede ba layan dostluk, ocukluk a k ve hayat n onlar savurdu u yerden bamba ka bir hikaye k yor kar m za Kli e kurgulara ta kat cak kadar onlardan ama diliyle bir rp da s yr lacak kad K sa ama dolu bir hayat n hikayesi, l me yak n bir zamanda bilinmeyen bir okura yaz l p, i eye konuyor ve denize at l yor Bir mektupla t m hikayeyi bir solukta anlat yor yazar O bir solukta, argolu, mucizeli, kelime oyunlu diliyle anlat yor ve okuyucu da bir solukta okuyor stanbul da bir kenar mahallede ba layan dostluk, ocukluk a k ve hayat n onlar savurdu u yerden bamba ka bir hikaye k yor kar m za Kli e kurgulara ta kat cak kadar onlardan ama diliyle bir rp da s yr lacak kadar farkl bir roman Ali Teoman okumaya ba lamak i in do ru bir kitap m bilmiyorum ama benim i in imdiden ayr bir yeri var kitaplar n n Duvar n sert oldu unu anlaman n en iyi yolu, ona bodoslamadan s k bir kafa atmakt r Tabiatlar icab , duvarlar hep serttir ve kafalar hep yar l r, moruk, ama ne gam, en hakiki hakikate b yle erilebilir ancak. T rkiye de yeralt edebiyat varm dedirten, kimi yerde eski t rk e kimi yerde argo kullan lan bamba ka bir hazine bu kitap velhas l kelam, diyebilirim ki, hayat peri an m, a r edebiyat ve bitirim fiiliyat aras nda karars z bir saat rakkas gibi bir o yana bir bu yana sallanarak ge mekteydi. Bir solukta okunan, zek r n bir roman c k. Hamza, Zmayil ve M mahalleden 3 arkada n ayr lan yollar y llar sonra tekrar kesi ti inde arkada yap labilecek son tan mlama oluyorbol argolu bir yeralt roman ilk birka sayfay atlatabilirseniz sonu abucak gelenes vermeden anlat lm , sonu nereye varacak merak n uyand ran bir anlat m var. T r bana hitap etmiyor, argo ile ilgili bir problemim yok, bir kitap istedi i kadar argo i erebilir Moruk kelimesinin s k a tekrar n ise 90lara yordum, o da batmad , ancak anlat lan olaylar bana abart geliyor Her okudu un kurgusal olmayan m Allah a k na diyebilirsiniz, hakl s n z ancak burada diyebilece im karikat rize edilmi gibi Bu kadar da olamaz can m dedirtiyor bana view spoiler 7 ki i bir mafyadan bunca paray alamaz, hi silah tutmam bir insan 2 haftada sniper olamaz, yle do T r bana hitap etmiyor, argo ile ilgili bir problemim yok, bir kitap istedi i kadar argo i erebilir Moruk kelimesinin s k a tekrar n ise 90lara yordum, o da batmad , ancak anlat lan olaylar bana abart geliyor Her okudu un kurgusal olmayan m Allah a k na diyebilirsiniz, hakl s n z ancak burada diyebilece im karikat rize edilmi gibi Bu kadar da olamaz can m dedirtiyor bana view spoiler 7 ki i bir mafyadan bunca paray alamaz, hi silah tutmam bir insan 2 haftada sniper olamaz, yle do u tan fln meselesi de il bu gibi gibi hide spoiler Belki t r n z bu denebilir, evet i te o sebeple t r bana hitap etmiyor diyerek ba l yorum s ze Bir de ben o insanlardan m, kitapta ge en yani kurumsal i lerinde al p ak am evine gidip ocukla ve e iyle vakit ge irenlerden, a r abiler, kara sevdalar, patlayan silahlar, arka sokaklar yok hayat mda, iste im de yok Ali Teoman Ge tan m m, ne yaz k Ve ne kadar erken g p gitmi bu d nyadan Kitapl m n sonra okunacaklar k sm ndayd yi ki ne alm m Kitap tam bir kafkaesk haller d nyas argo, sokak a z ve eski T rk enin de harmanland dili ile ok renkli, ok do al, ok ak c Enfes bir yeralt edebiyat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *