[EPUB] ✼ Beležnica profesora Miškovića By Ratko Dmitrović – Turboville.co.uk

Beležnica profesora Miškovića Roman O Tajnama Oko Nas I Ljudima Koji Su S Njima Povezani Ponekad Nas Splet Okolnosti Navede Na Put Za Koji Ni Slutili Nismo Kuda E Nas OdvestiTo E Se Dogoditi Novinaru Beogradskog Lista Argument Bo Ku Stevanovi U Kad U Prole E Godine Dobije Zadatak Da Napi E Tekst O Nau Noj Ostav Tini Preminulog Srpskog Etnologa Arsenija Mi Kovi A Umesto O Ekivano Dosadnog Razgovora S Udovicom Mi Kovi , Enom U Godinama Koja Eka Poslednje Ivotno Putovanje, On E Se Susresti Sa Serijom Misterioznih I Nau No Neobja Njivih Doga Aja O Kojima Nije Ni Sanjao Da Su Mogu I, A Kamoli Da Su Se Odigrali I Da Jo Uvek Traju U SrbijiTi Doga Aji Ine Sadr Aj Jedne Male Bele Nice Sa Crnim Koricama, Koju E Udovica Mi Kovi Pokloniti Novinaru Stevanovi U Ono To Tamo Pi E Godinama Opseda Neke Ljude Iz Inostranstva Be A, Londona, Moskve I Jednog Gradi A U Arizoni A Na Kraju Pokre E I Lavinu Udnih Doga Aja Koji Porodicu I Prijatelje Beogradskog Novinara Bo Ka Stevanovi A Dovode U Ivotnu Opasnost Mno tvo potpuno nepotrebnih epizoda, koje valjda treba da odlo e radnju i izgrade napetost, ali njima se jedino br e gradi elim da bacim ovu knjigu ose aj Opisne parafraze re i kojima se dobija samo na broju re i, a stranice se popunjavaju Za to bi se ina e za taksi pisalo zeleni mercedes sa taksi oznakom na krovu , a za policajca radnik Ministarstva unutra njih poslova Likovi su neizgra eni ak i kad nas autor ube uje u neke njihove sposobnosti, to ostaje neilustrovano i nedokazan Mno tvo potpuno nepotrebnih epizoda, koje valjda treba da odlo e radnju i izgrade napetost, ali njima se jedino br e gradi elim da bacim ovu knjigu ose aj Opisne parafraze re i kojima se dobija samo na broju re i, a stranice se popunjavaju Za to bi se ina e za taksi pisalo zeleni mercedes sa taksi oznakom na krovu , a za policajca radnik Ministarstva unutra njih poslova Likovi su neizgra eni ak i kad nas autor ube uje u neke njihove sposobnosti, to ostaje neilustrovano i nedokazano, a na e je da mu slepo verujemo Pitanje za to je ba njemu poverena bele nica autor re ava veoma nespretno Stranci koji ga jure ameri ki dr avni vrh , a koji odustaju nakon intervencije penzionisanih jugoslovenskih radnika Ministarstva unutra njih poslova Glupost ivjetitoumronije Na kraju se stavlja ta ka na pri e o sporednim likovima, dok o glavnim de avanjima, njihovoj povezanosti i njihovom smislu ne saznajemo ni ta vi e.Posebno bih istakla autorovo insistiranje na razlici izme u Beograda i provincije Takve stavove ljudi iz provincije ne mogu da se bave novinarstvom pa toga ima samo u Beogradu , njihova jedina zabava je prepri avanje televizijskog programa, dani su im bezli nimogu da imaju ljudi koji van Beograda nisu kro ili ili oni koji zatvaraju o i im iza u iz Beograda, jer ivota van Beograda zapravo i nema.Jedino to je dobro u ovoj knjizi su veoma retki, usputni opisi Beograda, pre svega auditivni, ali i vizuelni i olfaktorni Samo zbog njih ovoj knjizi dajem zvezdicu, te ko zaslu enu 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *