[ KINDLE ] ❅ Türkçenin Tadı ve Âhengi Author Refik Halid Karay – Turboville.co.uk

Türkçenin Tadı ve Âhengi Lisan Bahsinde Esas Derdim Tad Ve Henktir Zira U Kanaatteyim Ki T Rk Emizin B R T Rk Elere Ve Bir Ok Ecnebi Lisanlara St N Vasf As Rlardan Beri Elimizde Armonize Edilmi , Lezzetli Hale Gelmi Olmas D R Bizim T Rk Emiz Hem Tatl Hem Henklidir, Diyen Refik Halid Karay N Tan, Ak Am, Aydede Ve Yeni Stanbul Da Yay Mlanm Yaz Lar N Bir Araya Getiren T Rk Enin Tad Ve Hengi, Dilinin G Zelli Iyle Ak Llarda Yer Etmi Hem Dil Ink L B Yla, Dilde Sadele Meyle, Dil Siyasetiyle Hem De Kelimeler Aras Ndaki Ince N Anslar Haf Zas Na Kaydeden Dil I Isi Bir Yazar N Zel D Nyas Na A Lan Bir Kap Her Sat R Nda Leziz Bir Slupla Dile, Gramere, Toplumsal De I Ime, Dil Reformuna, Deyimlere, T Rk Eye E Ilen Yazar Kelimelerin Bilinmeyen Tarihinde Katmerli Ve Elbette E Lenceli Bir Yolculuk Vaat Ediyor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *