➷ Kimdir Bu Mitat Karaman? Free ➭ Author Doğu Yücel – Turboville.co.uk


Kimdir Bu Mitat Karaman? Metaforik kahraman Mitat i in sahiden de en uygun organ apandis galiba Asl nda orada bir yerlerde ama yok da gibi levini kaybetmi ama yine de var olmaya devam ediyor.Mitat asl nda hepimizden bir par a ya Ya ad t m beyin f rt nalar , ya b yleyse sorular , trajikomik anlar Hepsi bir araya geldi inde Do u Y cel in o esprili ve ak c diliyle ortaya ahane bir kitap km S r kleyici s rekli sonraki sayfada ne olaca n merak ediyor insan Acaba i imizden biri olan Mitat sonra ne y Metaforik kahraman Mitat i in sahiden de en uygun organ apandis galiba Asl nda orada bir yerlerde ama Mithat hm hm pardon Mitat Karaman n hikayesi soluksuz okuttu kendini Karakterin ruh haline yle bir b r nd m, Mitat n d nyas n n i ine yle bir girdim ki bu hikaye sanki hi bitmedi de sanki bir yerlerde hala ya anmaya devam ediyor gibi hissediyorum Do u Y cel in daha nce bir Do u Y cel in bilimkurgu yk lerini okumu tum Bu kitap yle de il O y zden biraz teredd tle ba lad m Ancak kendimi s r klenirken buldum Karakter yle ger ek ki bu ki inin bir yerlerde ya ad na eminim Kurgu muazzam Tavsiye ederim. Varolmayanlar ve G ne H rs zlar ndaki fantastik, bk tarz ndan s yr l p kara mizah polisiye ye ge i yapm Do u beyler Roman son derece ak c , i in g c n aras nda 2 g nde bitiverdi Epey e lenceli, son s rat duvara arpmal bi roman Karaman a yer yer fkelendim, o unlukla ac d m ve zaman zaman onu ger ekten anlad m d nd m So uk apartman merdivenlerinden yuvarlanan bir yaln zl k hikayesi onunki Cennet apt sanki lkenin genelini anlatan b y k bi pasta gibi.Do u Yorumlarda polisiye laf n okuduk a ekinmi tim, oysa tam bir Do u Y cel eseriymi Ger ek st c , fantastik bir polisiye olarak nitelendirmek istiyorum kendisini ok g zel, ok sa lam, ok incelikli bir kurgusu vard Metnin kendine has m zi i i inde yle c mlelere, yle g ndermelere denk geldim ki bilmesem de anlard m san r m kimin yazd n Mitat n k k k yameti, hayaletlerin istekleri, sinemaya tek ba na gidenler, k buslar ve d ler Filmlere, karakterlere, ark lara g ndermeler Ba Yorumlarda polisiye laf n okuduk a ekinmi tim, oysa tam bir Do u Y cel eseriymi Ger ek st c , fantastik bir polisiye olarak nitelendirmek istiyorum kendisini ok g zel, ok sa lam, ok inceli Son zamanlarda okudu um en iyi T rk e roman Be ikta ta bir apartman n sakinleri evresinde d nen bol aksiyonlu bir kara mizah.Mitat Karaman, ad nda da soyad nda da h harfi eksik, bir organ olsa apandis gibi i levsiz olmay B Ylesine S Radan Bir Anda Nas L Bir De I Im Ya Anabilir Ki En Fazla Ne Olabilir Mitat Televizyonda Ayn Eyleri Geveleyip Duran Adamlardan Birinin Sarf Edece I Muhte Em Bir S Zle Hayat Hakk Nda B Y K Bir Uyan M Ya Ayacak Itledi I Ekirde In Kabu U Di Etlerine Saplanacak, Bunu Fark Etmeden A Z N Kapat Nca Fantastik Filmlerdeki Canavarlar Gibi Can M Verecek Kabu U Tamamen Kapal Olan Antepf St N A Maya Al Rken Elini Mi K Racak Ne Olabilir Ki Allah A K Na Evden I E, I Ten Eve Gidip Gelen Son Derece S Radan Ve Silik Birinin Ba Na Ne Gelir Ki, Demeyin Karakterimiz Mitat Bir Gece Uyand Nda, Diyafonun D Mesine Basmak Ve Apartman N Kap S N A Mak Zorunda Kal R Ve Hayat B T N Yle De I Ir Do U Y Cel In Bu S R Kleyici Yeni Zaman Polisiyesi G L Bir Kara Mizah Rne I, Bir Paranoya Kuyusu, Okuduk A A Lan, Heyecan Verici Bir Yeni T Rkiye Panoramas Devam Gelsin Isteyeceksiniz Derin bir nefes ald Duvardaki ipucu emas na da bakt ktan sonra, Mitat Karaman, dedi, sen kimsin Allah a k na Mitat, g l msedi Bu hik yenin kahraman y m, dedi i inden s.326 Do u Y cel den beklenmeyen tarzda bir roman Yazar daha nce a rl kl olarak fantastik y n stte olan kitaplar yazsa da bu defa tamamen ayaklar yere basan bir roman var kar m zda Kitab okurken vaktin nas l ge ti ini anlam yor, soluksuzca bu kadar ok Ak c , keyifli ve bir roman okudu unuzu hissettiren bir kitap ar yorsan z, Kimdir Bu Mitat Karaman, tam da arad n z gibi yle ki, roman n ilk iki paragraf n okuduktan sonra Hayda, Terry Pratchett evirisi mi okuyorum dedirtecek nefis tasvirlerle bezeli, roman n her an nda Douglas Adams vari kelime oyunlar n beyninize keyifle yediren ve Do u Y cel in klasik fanteziyi ger ekle harmanlay p tad ndan yenmeyen olaylar ya atan bir kitap Siz yine de bu yazd klar m yazara s ylemeyin de bir tara Ak c , keyifli ve bir roman okudu unuzu hissettiren bir kitap ar yorsan z, Kimdir Bu Mitat Karaman, tam da arad n z gibi yle ki, roman n ilk iki paragraf n okuduk


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Doğu Yücel

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Kimdir Bu Mitat Karaman? book, this is one of the most wanted Doğu Yücel author readers around the world.